Adatvédelmi irányelvek

 1. § Általános rendelkezések

(1) Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”), melynek kibocsátója az
IUNOZ.EU Retail
1044 Budapest, Duna sor 15
Telefon:+3617850520, E-mail: info@iunoz.eu
Cégjegyzékszám : 01-09-345611
Adószám : 27029574-2-42

érvényes minden, a www.iunoz.eu oldalon található online shop-ban (a továbbiakban: Online shop) leadott valamennyi megrendelésre. Önnek lehetősége van arra, hogy a megrendelési folyamat keretében megtekintse, kinyomtassa és reprodukálható formában elmentse a jelen ÁSZF-t. A megrendelés időpontjában érvényes ÁSZF-et PDF dokumentumként csatoljuk a megrendelés beérkezésének visszaigazolásához. A mindenkor érvényes változat a www.iunoz.eu oldalról is letölthető.

(2) Minden, a megrendeléssel kapcsolatosan megállapodott feltételt kizárólag a kétoldalú adásvételi szerződés, az ÁSZF és a megrendelés beérkezését visszaigazoló e-mail rögzít (lásd a jelen ÁSZF 3. § (2) bekezdését). Megrendelésének leadásával Ön elfogadja a megrendelés időpontjában hatályos mindenkori ÁSZF érvényességét. A rendszer nem menti el sem a bevásárlókosarat, sem a szerződést. A rendelési folyamat során azonban Önnek lehetősége van arra, hogy a vonatkozó weboldalt a böngészője nyomtatási funkciójával kinyomtassa.

(3) A www.iunoz.eu oldalon kínált szolgáltatások igénybevétele során, a jelen ÁSZF mellett az adott szolgáltatásra vonatkozó irányelvek és üzleti- vagy felhasználási feltételek is érvényesek. Ezen irányelvek és feltételek elsőbbséget élveznek jelen ÁSZF-fel szemben, amennyiben ezek az ÁSZF-től eltérő feltételeket rögzítenek. Az ÁSZF nem vonatkozik az Online shopban nem kínált szolgáltatásokra, amelyek külső harmadik féltől vehetőek igénybe (pl. Elektromos pergola csatlakoztatása, bekötése). Ezekben az esetekben nem jön létre szolgáltatási szerződés a IUNOZ.EU Retail -el, így csak azon szolgáltató üzleti feltételei irányadóak, akitől a szolgáltatást megrendeli. Az elvégzett szolgáltatások esetleges hiányosságaiért, amelyekre esetleg a munka befejezését követően derül csak fény, a kivitelezést végző szakember felel.

(4) A szerződés nyelve a magyar.

2. § Ajánlat

(1) Termék- és szolgáltatás ajánlataink kizárólag az Európai Unión belüli cselekvőképes természetes ill. jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek számára szólnak. Korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személyek kínálatunk igénybevételére csak törvényes képviselőjük/gondnokuk közreműködésével és hozzájárulásával jogosultak.

(2) A megrendelések csak magyarországi szállítási és számlázási címmel lehetségesek.

(3) Az Online shop keretében megjelenített termékképek illusztrációk, és nem jelentenek jogilag kötelező ajánlatot.

(4) A IUNOZ áruházak akciós ajánlatai és kuponjai alapvetően nem érvényesek az IUNOZ Retail által üzemeltetett Online shopban, kivéve, ha ez kifejezetten így kerül feltüntetésre. Hasonlóképpen, az IUNOZ Retail által üzemeltetett Online shop akciós ajánlatai és kuponjai alapvetően nem érvényesek az IUNOZ áruházakban, kivéve, ha ez kifejezetten így kerül feltüntetésre. A korlátozott idejű promóciók érvényességi idejét és feltételeit Ön mindig ott ismerheti meg, az Online shop keretében vagy az áruházakban, ahol azok meghirdetésre kerülnek.


3. § Szerződéskötés

(1) Kötelező érvényű ajánlattételnek minősül az Ön részéről, ha Ön az Online shop megrendelési folyamatán végighaladva, a vonatkozó információk megadását követően az utolsó lépésben a „Kosárba” illetve a „Kívánságlista” gombra kattint. A megrendelési folyamat során megadott adatok a megrendelés befejezéséig bármikor megváltoztathatók.

(2) A megrendelése beérkezéséről azonnali e-mailes visszaigazolást küldünk. A megrendelés elfogadása és a szerződés létrejötte a megrendelt terméknek a kiszállítással megbízott szolgáltató partnerünk részére kiszállításra történő átadásával valósul meg (a termék kiszállításra történő átadásáról Ön e-mailben szállítási értesítőt kap). A megrendelés elfogadására általánosságban a megrendelés kézhezvételétől számított néhány munkanapon belül sor kerül, bizonyos esetekben azonban ez hosszabb időtartamot is igénybe vehet. Amennyiben a megrendelése beérkezésétől számított legkésőbb 15 (tizenöt) munkanapon belül sem kerül sor a megrendelés elfogadására, az ajánlati kötöttség megszűnik.

(3) Céges vásárlóként kötelező érvényű ajánlattételét e-mailben is fogadjuk, és a megrendelés beérkezését, valamint tartalmát utólag szintén e-mailben igazoljuk vissza Önnek. Ehhez elengedhetetlen, hogy ügyfél fiókjának e-mail címe érvényes legyen. A jelen ÁSZF 3. § (2) bekezdésének 2. és 3. mondatait az Ön megrendelésének elfogadására és a szerződés megkötésére vonatkozóan megfelelően alkalmazni kell.


4. § Elállási jog

 1. A fogyasztónak minősülő vásárlókat jogszabályon alapuló elállási jog illeti meg az alábbiakban részletezettek szerint, a jogszabályban rögzített 14 (tizennégy) napos elállási határidőt biztosítunk. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

(2) (2) Az alábbi elállási feltételek az olyan termékekre vonatkoznak, amelyek rendes körülmények között csomagként visszaküldhetőnek minősülnek (csomagként feladható termékek). Az alábbi elállási feltételek az olyan termékekre, viszont nem vonatkoznak amelyek méretre és egyedi gyártott termékként minősülnek.

Elállási feltételek

Elállási jog

Ön 14 (tizennégy) napon belül jogosult e szerződéstől indoklás nélkül elállni.

Az elállási időtartam 14 (tizennégy) nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy egy Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy, az utolsó terméket átvette.

Ha Ön élni kíván elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát (pl. telefonon vagy e-mailben) köteles eljuttatni cégünkhöz (IUNOZ.EU Retail 1044 Budapest, Duna sor 15., Tel.: +36-1-7850520, E-mail: info@iunoz.eu). Elállási szándékát jelezheti a mellékelt Elállási/felmondási nyilatkozat minta (űrlap) felhasználásával  melyet a weboldalunkon találhatnak, vagy bármely egyéb formában ill. módon (pl. a regisztrált felhasználói fiókján keresztül is bejelentheti elállási szándékát).

(*Melléklet 1: Elállási Nyilatkozat _ Declaration of Withdrawal)

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha Ön az elállási szándékáról szóló értesítést az elállási időtartam lejártáig megküldi.

Az elállás következményei

Amennyiben Ön jelen szerződéstől eláll, késedelem nélkül, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatérítjük Önnek az Ön által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A szállítási költség visszatérítésére abban az esetben kerül sor, amennyiben az Ön elállási szándéka a teljes megrendelésére (minden termék, teljes mennyiség) vonatkozik. Ha Ön az általunk kínált legolcsóbb standard szállítási módtól eltérő szállítási módot választotta, akkor az ebből eredő többletköltség nem kerül visszatérítésre. A visszatérítés alapvetően ugyanazon a módon történik, amelyet Ön az eredeti tranzakció során használt, kivéve:
- a házhozszállításnál történt készpénzes fizetés esetét, amelynél a visszatérítés mindig banki átutalással történik az Ön által megadott bankszámlára, illetve
- ha kifejezetten másként állapodunk meg. A visszatérítésért semmilyen díjat nem számítunk fel. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg a terméket vissza nem kaptuk, vagy amíg Ön nem igazolta, hogy a terméket visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Önnek a terméket késedelem nélkül és minden esetben, legkésőbb a szerződéstől való elállási szándékának bejelentésétől számított 14 (tizennégy) napon belül vissza kell küldenie részünkre. A visszaküldés során a következőképpen kell eljárni: a szerződéstől való elállási szándékának bejelentését követően értesítjük szállítmányozó partnerünket a felmerült visszaszállítási igényről, aki Önnel közvetlenül veszi fel a kapcsolatot, hogy a visszaszállítást egyeztessék.

A határidő akkor minősül betartottnak, ha a terméket áruszállító partnerünknek a 14 (tizennégy) napos időszak letelte előtt átadja.

Áruszállító partnerünk a terméket visszaszállítja. A visszaszállítás költségeit mi viseljük.

A visszaküldött termékben esetlegesen bekövetkezett értékcsökkenést Önnek csak akkor kell megtérítenie, ha az értékcsökkenés a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

(*Melléklet 2: Visszatérítési Igénylőlap _ Refund Request Form)

(3) Az alábbi elállási feltételek az olyan termékekre vonatkoznak, amelyek rendes körülmények között csomagként nem visszaküldhetőnek minősülnek (csomagként nem feladható termékek):

Elállási feltételek

Elállási jog

Ön 14 (tizennégy) napon belül jogosult e szerződéstől indoklás nélkül elállni.

Az elállási időtartam 14 (tizennégy) nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy egy Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy, az utolsó terméket átvette.

Ha Ön élni kíván elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát (pl. telefonon vagy e-mailben) köteles eljuttatni cégünkhöz (IUNOZ.EU Retail 1044 Budapest, Duna sor 15., Tel.: +36-1-7850520, E-mail: info@iunoz.eu). Elállási szándékát jelezheti a mellékelt Elállási/felmondási nyilatkozat minta (űrlap) felhasználásával, melyet a weboldalunkon találhatnak vagy bármely egyéb formában ill. módon (pl. a regisztrált felhasználói fiókján keresztül is bejelentheti elállási szándékát).

(*Melléklet 1: Elállási Nyilatkozat _ Declaration of Withdrawal) 

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha Ön az elállási szándékáról szóló értesítést az elállási időtartam lejártáig megküldi.

Az elállás következményei

Amennyiben Ön jelen szerződéstől eláll, késedelem nélkül, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatérítjük Önnek az Ön által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A szállítási költség visszatérítésére abban az esetben kerül sor, amennyiben az Ön elállási szándéka a teljes megrendelésére (minden termék, teljes mennyiség) vonatkozik. Ha Ön az általunk kínált legolcsóbb standard szállítási módtól eltérő szállítási módot választotta, akkor az ebből eredő többletköltség nem kerül visszatérítésre. A visszatérítés alapvetően ugyanazon a módon történik, amelyet Ön az eredeti tranzakció során használt, kivéve:
- a házhozszállításnál történt készpénzes fizetés esetén, amelynél a visszatérítés mindig banki átutalással történik az Ön által megadott bankszámlára, illetve
- ha kifejezetten másként állapodunk meg. A visszatérítésért semmilyen díjat nem számítunk fel. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg a terméket vissza nem kaptuk, vagy amíg Ön nem igazolta, hogy a terméket visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Önnek a terméket késedelem nélkül és minden esetben legkésőbb a szerződéstől való elállási szándékának bejelentésétől számított 14 (tizennégy) napon belül vissza kell küldenie részünkre. A visszaküldés során a következőképpen kell eljárni: a szerződéstől való elállási szándékának bejelentését követően értesítjük szállítmányozó partnerünket a felmerült visszaszállítási igényről, aki Önnel közvetlenül veszi fel a kapcsolatot, hogy a visszaszállítást egyeztessék.

A határidő akkor minősül betartottnak, ha a terméket, áruszállító partnerünknek a 14 (tizennégy) napos időszak letelte előtt átadja.

Áruszállító partnerünk a terméket visszaszállítja. A visszaszállítás költségeit mi viseljük.

A visszaküldött termékben esetlegesen bekövetkezett értékcsökkenést Önnek csak akkor kell megtérítenie, ha az értékcsökkenés a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

(*Melléklet 2: Visszatérítési Igénylőlap _ Refund Request Form)

(4) A szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre az alábbi elállási feltételek vonatkoznak:

Elállási jog

Ön 14 (tizennégy) napon belül jogosult e szerződéstől indoklás nélkül elállni.

Az elállási időtartam 14 (tizennégy) nap a szerződéskötés napjától számítva.

Ha Ön élni kíván elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát (pl. telefonon vagy e-mailben) köteles eljuttatni cégünkhöz  (IUNOZ.EU Retail 1044 Budapest, Duna sor 15., Tel.: +36-1-7850520, E-mail: info@iunoz.eu). Elállási szándékát jelezheti a mellékelt Elállási/felmondási nyilatkozat minta (űrlap) felhasználásával  melyet a weboldalunkon találhatnak, vagy bármely egyéb formában ill. módon pl. a regisztrált felhasználói fiókján keresztül is bejelentheti elállási szándékát.

(*Melléklet 1: Elállási Nyilatkozat _ Declaration of Withdrawal) 

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha Ön az elállási szándékáról szóló értesítést az elállási időtartam lejártáig megküldi.

Az elállás következményei

Amennyiben Ön jelen szerződéstől eláll, késedelem nélkül, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatérítjük Önnek az Ön által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A szállítási költség visszatérítésére abban az esetben kerül sor, amennyiben az Ön elállási szándéka a teljes megrendelésére (minden termék, teljes mennyiség) vonatkozik. Ha Ön az általunk kínált legolcsóbb standard szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, akkor az ebből eredő többletköltség nem kerül visszatérítésre. A visszatérítés alapvetően ugyanazon a módon történik, amelyet Ön az eredeti tranzakció során használt, kivéve:
- a házhozszállításnál történt készpénzes fizetés esetét, amelynél a visszatérítés mindig banki átutalással történik az Ön által megadott bankszámlára, illetve
- ha kifejezetten másként állapodunk meg. A visszatérítésért semmilyen díjat nem számítunk fel.

Ha Ön azt kérte, hogy a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítése az elállási időtartam alatt kezdődjön meg, akkor elállás esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

(*Melléklet 2: Visszatérítési Igénylőlap _ Refund Request Form)

(5) A jogszabályban előírt Elállási/felmondási nyilatkozat minta (űrlap) mely a weboldalunkon elérhető:

Melléklet 1: Elállási Nyilatkozat _ Declaration of Withdrawal

Elállási tájékoztató

Amennyiben szeretne a szerződéstől elállni kérjük töltse ki a mellékletekben található Elállási Nyilatkozatot melyet weboldalunkról tölthet le. 

Az Elállási Nyilatkozatát megküldheti online az info@iunoz.eu email címre, illetve személyesen vagy postai úton a 1044 Budapest, Duna sor 15 címre.

Ezt az Elállási/felmondási nyilatkozat mintát a megrendelés visszaigazolásának különálló mellékleteként is az Ön rendelkezésére bocsátjuk, így könnyen kinyomtathatja.

 

5. § Vételárak, szállítási díjak és elfogadott fizetési módok

(1) Az árak tartalmazzák az ÁFA-t és az esetlegesen felmerülő szállítási költségeket is. Az Online shop keretében megrendelt termékek esetében a megrendelés napján érvényes árak érvényesek. Az érvényes árak a megrendelés során egyértelműen megjelenítésre kerülnek. A megrendelés során a szállítási költségekről is tájékoztatjuk.

(2) A www.iunoz.eu oldalon feltüntetett árak a IUNOZ Online shop keretében történő megrendelésekre vonatkoznak.

(3) Az Online shop keretében a következő fizetési módok közül választhat:

 • online Bankkártyás Fizetés
 • online PayPal fizetés
 • Banki Átutalás
 • házhozszállításkor történő fizetés Készpénzzel
 1. Fenntartjuk a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjunk.


6. § Esedékesség és fizetési feltételek

(1) Eltérő rendelkezés hiányában, a számlák a szerződés létrejöttének pillanatában, azaz a terméknek a kiszállítással megbízott szolgáltató partnerünk részére kiszállításra történő átadásának időpontjában (lásd a jelen ÁSZF 3. § (2) bekezdését) esedékessé válnak és legkésőbb a termék átvételekor levonások nélkül megfizetendőek az ezen ÁSZF 5. § (3) bekezdésében írt módok valamelyikén.

A teljesítés időpontja a megrendelt terméknek a kiszállítással megbízott szolgáltató partnerünk részére való átadásának időpontja. A teljesítéssel egyidejűleg gondoskodunk az elektronikus számla kiállításáról és Vevő részére e-mailen történő megküldéséről.

A Vevő az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy Eladó a vásárlásról elektronikus számlát állítson ki, amely csak elektronikus formátumban hivatalos. Az elektronikusan kiállított számla sértetlenségét és változtathatóságának kizárását a számla online adóhatósági adatszolgáltatásához generált hash-code garantálja, melyet az elektronikus számla mellékleteként Eladó megküld a Vevő részére. Adóalany vásárló esetén a pdf számlát és a csatolmányként küldött file-okat együttesen kell archiválnia a Vevőnek.

Online bankkártyás fizetés esetén az összeget a megrendelés leadásakor a bankszámláján lefoglalják (ún. autorizáció). A bankkártyáját csak akkor terheljük meg, amikor az árut a kiszállítással megbízott szolgáltató partnerünk részére kiszállításra átadjuk.

Online PayPal fizetés esetén a PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. "PayPal felhasználási feltételei" alkalmazandók. A PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.-val kapcsolatban a PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. felhasználójaként alkalmazandó felhasználási feltételek, amelyeket Önnek el kell fogadnia, a www.paypal.com oldalon találhatók. Az Ön PayPal-számlájának tényleges megterhelésére csak akkor kerül sor, amikor az árut a kiszállítással megbízott szolgáltató partnerünk részére kiszállításra átadjuk.

 1. Számlaköveteléseinket külső harmadik félre engedményezhetjük, különösen refinanszírozási vagy egyszerűsített követelés kezelési célból. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy követelés engedményezése esetén, a törvényi rendelkezésekkel összhangban, az átadott követelés behajtásához szükséges információkat a külső harmadik félnek továbbítjuk.


7. § Beszámítás és visszatartási jogosultság

(1) Ön csak akkor jogosult a velünk szemben fennálló követelésének beszámítására, ha a beszámítani kívánt követelés ugyanazon adásvételi szerződésből származó követelésre vonatkozik, az Ön követelése jogerősen megállapított, általunk elismert vagy nem vitatott.

(2) Visszatartási jogával Ön akkor élhet, ha viszontkövetelése ugyanazon adásvételi szerződésen alapul, mint a mi Önnel szemben fennálló követelésünk.

 

8. § Tulajdonjog fenntartása

A termék a vételár teljes kifizetésig a tulajdonunkban marad.

 

9. § Szállítás

(1) A mindenkor érvényes szállítási határidőket a termékismertetőknél a www.iunoz.eu oldalon találja. Az összes megrendelt tétel szállítási határideje a megrendelés beérkezésének visszaigazolásában feltüntetésre kerül. A megadott szállítási határidők a megrendelés kézhezvételét követő első munkanaptól (hétfőtől péntekig) számolandók.

(2) A megrendelt árucikkeket külső harmadik feleket megbízva szállítjuk ki az Ön által megadott szállítási címre. Áruszállító partnereink a kiszállítást csak a járdaszegélyig kötelesek teljesíteni.

(3) Az ésszerűség határain belül jogosultak vagyunk részteljesítéseket végezni; az emiatt felmerülő többletköltségek minket terhelnek. Az egyes részteljesítésekről külön számlát fog kapni, így előfordulhat, hogy egy megrendeléshez több számla fog készülni. Amennyiben Ön részteljesítést nem kíván elfogadni, erről a szállítási késedelemről szóló tájékoztatás kézhezvételét követően azonnal írásban (például levélben vagy e-mailben) értesítenie kell minket.

(4) Amennyiben a megrendelt terméket nem nekünk felróható okból nem tudjuk szállítani, mert a beszállító partnerünk nem teljesítette szerződéses kötelezettségeit, vagy ha az Ön által megrendelt terméket legalább egy hónapig elháríthatatlan külső ok miatt nem tudjuk rendelkezésre bocsátani, az adásvételi szerződéstől elállhatunk ill. azt felmondhatjuk. Szállítási problémák esetén azonnal értesítjük Önt. Az ezen bekezdéssel összhangban történő elállás ill. felmondás esetén azonnal visszatérítjük az Ön által esetlegesen már teljesített kifizetéseket. Az Ön jogszabályokban foglalt jogai minden egyéb vonatkozásban változatlanul fennállnak.

 

10. § Szavatosság és jótállás, ügyfélszolgálat, jogorvoslat és online vitarendezés

(1) A hatályos jogszabályokban meghatározott jótállási és szavatossági szabályok érvényesülnek.

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az IUNOZ.EU Retail hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 (kettő) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított 1 (egy) éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket illetve a szolgáltatást az IUNOZ.EU Retail nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 (egy) év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az IUNOZ.EU Retail jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállás időtartama:

 • a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 • b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 • c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 (hat) hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 (három) munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti - ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló - szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A jótállás további részleteiről itt tájékozódhat: https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/jotallas_2021_1

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

(2) Az önként vállalt jótállás nem érinti az Ön jogszabályból eredő szavatossági jogainak érvényesítését.

(3) A IUNOZ.EU Retail Ügyfélszolgálat elérhető írásban chaten keresztül a Webáruházban, minden hétköznap 9:00 - 17:00 és szombaton 9:00-14:00 között, vagy emailben (info@iunoz.eu), vagy telefonon a +36-1 - 7850520 számon, IUNOZ.EU Ügyfélszolgálat, 1044 Budapest, Duna sor. 15.

(4) Jogorvoslat, online vitarendezés.
Amennyiben Ön fogyasztónak minősül és fogyasztói igényérvényesítése során az IUNOZ.EU által kifejtett állásponttal nem ért egyet, panaszával az alábbi helyekre fordulhat:

Panaszát független vitarendezési testület vizsgálja ki.


11. § Felelősség

(1) A jogi előírásoknak megfelelően vállalunk felelősséget, amennyiben a felelősséget a következő rendelkezések közül valamely nem zárja ki.

(2) Kizárjuk felelősségünket az enyhe gondatlanságból eredő kötelességszegésekért, kivéve, ha ezáltal az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozás történik, vagy a jótállási vagy szavatossági igény érvényesítésének sérülése folytán kár keletkezik.

(3) A jelen 11. § előírásai a teljesítési segédeink kötelezettség szegéseire is vonatkoznak.

(4) Az interneten keresztüli adatkommunikáció során a technika jelenlegi állása értelmében nem garantálható a teljes hibamentesség és / vagy a mindenkori folyamatos elérhetőség. E tekintetben nem vállalunk tehát felelősséget az Online shop folyamatos és megszakítás mentes rendelkezésre állásáért.

 

12. § Adatvédelem

(1) A személyes adatokat (pl. megszólítás, név, cím, e-mail cím) kizárólag a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően - különös tekintettel 2011. évi CXII. törvényre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint az Általános Adatvédelmi Rendeletre (GDPR) - gyűjtünk, kezelünk és tárolunk.

(2) A személyes adatok védelmére, azok gyűjtésének és felhasználásának módjára, terjedelmére és céljára vonatkozóan további tájékoztatást a www.iunoz.eu oldalon elérhető Adatkezelési tájékoztatónkban biztosítunk.

 

13. § Záró rendelkezések

(1) A magyar jog alkalmazandó az ENSZ áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye (CISG) kizárásával. Ha a vevő az Európai Unióban lakóhellyel rendelkező fogyasztó, a vevő lakóhelye szerinti ország joga is alkalmazható, ha kötelező fogyasztóvédelmi rendelkezésekről van szó.

(2) Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen vagy azzá válik, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen rendelkezések által érintett kérdésekben a hatályos jogszabályok az irányadóak. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az ÁSZF valamely kérdést nem szabályoz.

Tájékoztató

a hordozható (kisméretű) elemek és akkumulátorok felhasználói részére

a 445/2012. Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése szerint szerint

Az elemekben és akkumulátorokban felhasznált anyagok a környezetre és az emberi egészségre az alábbi kockázatokat jelentik:

Környezeti és egészségügyi hatásuk miatt nagy fontosságúak a toxikus nehézfémek és vegyületeik, amelyek közül higany, kadmium, ólom, nikkel és cink fordulhat elő az elemekben és akkumulátorokban. Különösen a higanyt, a kadmiumot és az ólmot tartalmazó elemek és akkumulátorok sorsa fontos, ezeket hulladékká válásuk után mindenképpen veszélyesnek kell tekinteni. A környezeti és egészségügyi kockázat annál nagyobb, minél több kerül ki ezekből a környezetbe.

A higany és vegyületei: az élő szervezet számára erősen mérgező hatásúak.
A higany a bőrön keresztül felszívódva vagy gőzeinek belégzésével kerülhet az emberi szervezetbe. Akut mérgezés esetén nyelőcső és gyomor károsodás lép fel. Krónikus esetben idegrendszeri tüneteket, vesekárosodást okoz. A higanyvegyületek a táplálékláncon keresztül jutnak az emberi szervezetbe és egyes szervek részleges bénulását, járás-zavart, látótérkiesést, nagyothallást okozhatnak.

Kadmium: a táplálékláncon keresztül vagy porának belégzésével kerülhet a szervezetbe. Erős enzim-méreg. Belélegezve tüdőödémát, krónikus esetben csont elváltozást okoz, amely végső esetben halálos kimenetelű lehet.

Ólom: Pora és különböző vegyületei belélegezve vagy a táplálékkal juthatnak a szervezetbe. A szervezetben felhalmozódott ólom a vörösvérsejtek elroncsolódását, gyomorbetegséget, izombénulást, izületi fájdalmakat és máj bántalmakat okozhat.

Nikkel: a bőrön keresztül közvetlen érintkezéssel, porának belégzésével vagy a táplálékkal juthat a szervezetbe. Károsítja a belső elválasztású mirigyeket, az immunrendszert, bőrön és nyálkahártyán irritációt okoz. Porai belélegezve karcinogén hatásúak.

Cink: vegyületei mérgező hatása változó. A cink oxid gőzök légzőszervi panaszokat, a vízben oldódó és nagy mennyiségben a szervezetbe kerülő cinksók hányást, hasmenést okozhatnak.

Lítium: a szervezetbe kerülve idegrendszeri elváltozásokat okozhat (fáradtság, remegés, mozgászavarok és izomrángások)

Az elektrolitként felhasznált savak és lúgok: a környezetbe jutva a talajvíz ph értékének megváltoztatásával okoznak környezeti károsodást. A bőrrel vagy a nyálkahártyával érintkezve marási sérüléseket okoznak.

A kimerült, már nem használatos, hulladékká vált elemek és akkumulátorok környezetbe jutása történhet illegális elhagyással, kidobással, a települési hulladék nem megfelelő lerakásával, vagy a települési hulladéklerakó megsérülése következtében. Ilyen esetekben az elemek és akkumulátorok fémtartalma a talajba kerül és nedvesség hatására olyan vegyületté alakul, amely a talajvízzel vándorolni kezd, bejut a táplálékláncba és súlyos mérgezéseket okozhat.

Az elemek és akkumulátorok hulladékká válását követően ne a háztartási szemétbe dobja, hanem gyűjtse azokat más hulladéktól elkülönítve és vegye igénybe az egyre szélesebb körben rendelkezésre álló begyűjtőrendszert. Az elkülönített gyűjtőrendszer igénybevételével csökkenthető a környezetbe kerülő veszélyes anyagok okozta egészségügyi kockázat és lehetővé válik egyes hasznos alkotóelemek visszanyerése is.

A feleslegessé vált elemet és kisméretű akkumulátort vigye el az Önhöz legközelebb eső visszagyűjtő helyre. A gyűjtőpontokon összegyűlt hulladék elemeket és akkumulátorokat elszállítják hatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelő létesítménybe, ahol az előírásoknak megfelelően történik meg az újrahasznosítás.

Hasznos tudni, hogy azok az elemet, illetve akkumulátort forgalmazó kereskedők, akik a Gyűjtőpontként is működnek, visszafogadják a kimerült, feleslegessé vált áramforrásokat. Ez a visszafogadás ingyenes, kötelező, és a kereskedő nem kötheti a visszavételt új termék vásárlásához.

Ön hozzájárul ahhoz, hogy a hulladékból értékes fémeket lehessen visszanyerni, ha visszaviszi a kimerült áramforrását és ezzel részt vesz a begyűjtési rendszerben. Az értékes fémek visszanyerésével a természetben előforduló és egyre kisebb mennyiségben rendelkezésre álló anyagi erőforrások kímélhetőek.

Jelölések a vásárolt elemen, vagy akkumulátoron, illetve azok csomagolásán:
Ha a vásárolt termékben a nehézfém tartalom nagyobb egy meghatározott értéknél, akkor
a „Hg” jelölés esetén a terméke higany tartalma nagyobb, mint 0,0005 tömegszázalék,
a „Cd” jelölés esetén a terméke kadmium tartalma nagyobb, mint 0,002 tömegszázalék,
a „Pb” jelölés esetén a terméke ólom tartalma nagyobb, mint 0,004 tömegszázalék.
Minden esetben megtalálható egy keresztben áthúzott kuka, amely azt jelenti, hogy ne dobja a kukába (tehát háztartási hulladék közé) a kimerült, feleslegessé vált elemét vagy akkumulátorát, hanem vegye igénybe az elkülönített begyűjtési rendszert!

Tájékoztató

a használt elektromos és elektronikai berendezések hulladékaira vonatkozóan az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 197/2014. Korm. rendelet szerint


A fogyasztóknak és a felhasználóknak a helyi szabályok figyelembevételével kell eljárniuk, és nem szabad az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos esetleges negatív következmények megelőzésében.

Az általunk forgalomba hozott, vagy azzal jellegében és funkciójában megegyező, használt vagy hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést kérésre átvesszük Öntől az Áruházainkban. Az átvétel díjmentes.

A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést elkülönítetten kell gyűjteni, települési hulladékkal együtt nem helyezhető el azonos gyűjtőedényben, továbbá települési hulladékként nem ártalmatlanítható. Környezettudatos fogyasztóként gondoljunk itt az elkerülhető környezeti terhelés mellett arra is, hogy az e-hulladék újrahasznosítható összetevőket is tartalmaz.